PHALICIA RH

IN STYLE x GRIBALDI

Info

Sex: Mare
Type: Dressage
Color: Schimmel
Born: 2020
Studbook: KWPN (Royal Dutch Sporthorse)

Pedigree

PHALICIA RH

Merrie 2020 KWPN

IN STYLE

Hengst 2013 KWPN WFFS-free

EYE CATCHER

2009 KWPN

VIVALDI

2002 KWPN pref WFFS-free

OSTRONA

1996 KWPN Elite pref prest prok

SISSY

2002 HOLST

LORENTIN I

1992 HOLST

LORI III

1996 HOLST Zuchtbuch

ALICIA

Merrie 2005 KWPN

GRIBALDI

1993 TRAK Elite pref

KOSTOLANY

1985 TRAK

GONDOLA II

1972 TRAK Elite

JOLANDA

1991 KWPN prest

PION

1974 KWPN

BELINDA

1983 KWPN prest

BELINDA v. UNIFORM
u. VIOLET v. LUITENANT GENERAAL
u. GARINKA v. ALEX
u. BARINKA v. TARZAN
u. LENNY v. BALDO
u. ZARINKA v. JEFKO
u. ZARINKA
1e moeder: ALICIA Stb. (KWPN, 2005, GRIBALDI x PION)
2e moeder: JOLANDA Stb. prest (KWPN, 1991, PION x UNIFORM)
Moeder van:
NUBERT (BALZFLUG x PION) - Z1-drs
ORLANDO (BALZFLUG x PION) - Z1-drs
RONALDO (GRIBALDI x PION) - Grand Prix dr.
3e moeder: BELINDA Stb. prest (KWPN, 1983, UNIFORM x LUITENANT GENERAAL)
Moeder van:
GRANDIOZO (KAISERSTERN XX x UNIFORM) - PSG/Inter I
OLINDA (BALZFLUG x UNIFORM) - ZZL-drs
Grootmoeder van:
CALINDA (TOLANDO x PION) - EPTM drs (2010) - 75.5
DYLAN V (JOHNSON x BALZFLUG) - Z1-drs
ELTON V (VIVALDI x BALZFLUG) - Z2-drs
GIGI V (ANDRETTI x BALZFLUG) - ZZL-drs
Overgrootmoeder van:
FLUGEL (VIVALDI x GRIBALDI) - ZZ/CIC2*